Ontwikkeladvies 2.0

11 februari 2021

Vanaf 1 december 2020 was het mogelijk om het gratis ontwikkeladvies aan te vragen voor werknemers, ZZP-ers en werkzoekenden. De ontwikkeladvies gesprekken zijn nu in volle gang, maar op welke manier zet het mensen in beweging?

Bij de start van elk ontwikkeladvies traject vragen wij kandidaten om hun loopbaanvragen onder woorden te brengen. Waar ligt een bepaalde loopbaanbehoefte voor verandering? En wat is er voor nodig om die ontwikkeling verder te ondersteunen? Een aantal voorbeelden vanuit de praktijk, hoe kandidaten concreet geholpen worden in hun loopbaanoriëntatie op dit moment:

Ontslag

Een kandidaat (48 jaar) wordt door de huidige (economische) crisis geconfronteerd met massa ontslag en heeft urgente behoefte aan toekomst perspectief in zijn loopbaan. Vanuit het ontwikkeladvies traject zijn we direct aan de slag gegaan met de vragen "Wie ben jij (als professional)?" en "Wat heb jij een nieuwe werkgever te bieden?". Maar ook met de vraag "Wat voor werkplek zoek je en wat zijn je werkvoorwaarden"? Op basis hiervan hebben we een profiel gemaakt en deze gekoppeld aan de arbeidsmarkt.
Resultaat: de kandidaat heeft nu vier potentiële banen om uit te kiezen. Hij is blij met de ondersteuning vanuit het ontwikkeladvies traject.

Onderwijs

Een andere kandidaat (55 jaar) is al bijna 10 jaar werkzaam als docent en merkt dat het werk teveel energie vraagt ten opzichte van de privé situatie. Loopbaanvraag: "Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn werk volhoud?" Vanuit het ontwikkeladvies traject hebben we samen met de kandidaat in kaart gebracht wat energie geeft in werk en wat niet. Vervolgens hebben gekeken waar behoefte bestaat om ruimte te creëren in de ontlasting van het takenpakket en hoe dit bespreekbaar te maken met de werkgever. Als laatste heeft de kandidaat een plan van aanpak gemaakt en dit besproken met de werkgever om te zorgen dat de voorgenomen begrenzing verankerd kan worden voor de nabije toekomst. Resultaat: kandidaat ervaart mede door het ontwikkeladvies traject dat er meer mogelijk is dan hij eerst dacht, dit geeft rust en perspectief, waardoor het werkplezier voelbaar toeneemt.

Zorg

Als laatste een kandidate (35 jaar) die al ruim 13 jaar werkzaam is in de paramedische zorg, maar sinds een aantal jaren beperkt wordt in haar energie door een chronische ziekte.
Loopbaanvraag: "Ik merk dat mijn huidige werk veel energie vraagt van mijn lichaam. Zijn er voor mij nog andere mogelijkheden, als ik zou willen stoppen met mijn huidige baan?" Vanuit het ontwikkeladvies traject hebben we samen met de kandidaat onderzocht wat de beperkte factoren zijn voor haar. Vervolgens hebben we samen al haar competenties en werkervaring in kaart gebracht, waarna we een beroepen- en functie analyse hebben gedaan, om te beoordelen welke toekomstige werkplekken passend kunnen zijn, gezien haar lichamelijke beperkingen. Als laatste hebben we concrete functieprofielen en vacatures doorgenomen om te kijken naar vruchtbare kansen voor netwerkgesprekken én evt. vervolgstappen voor aansluitende opleidingen. Resultaat: kandidate is enthousiast en hoopvol dat er mede door het ontwikkeladvies traject concreet perspectief bestaat om haar loopbaan te vervolgen, zelfs met haar lichamelijke beperking.

Bijzonder om vanuit de praktijk te zien dat het ontwikkeladvies 2.0 mensen de mogelijkheid geeft om verder in beweging te komen, voor dat wat hen motiveert in (toekomstig) werk!

Herken jij je in de bovenstaande voorbeelden en ben jij je ook aan het oriënteren in je loopbaan?

Neem gerust eens contact met ons op, we denken graag met je mee!

Carlos Verhorst, loopbaancoach

Anderen over ons