Disclaimer

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan Van Dam Loopbaanbegeleiding niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van deze website, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. Bepaalde verwijzingen op deze website leiden naar informatiebronnen van derden waarover Van Dam Loopbaanbegeleiding geen zeggenschap heeft. Van Dam Loopbaanbegeleiding aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Van Dam Loopbaanbegeleiding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of publicatie op welke wijze dan ook.

Anderen over ons