Veelgestelde vragen

Wat levert een loopbaancheck op?

Wat houdt een loopbaantraject nu kortgezegd in?

Wat zijn meestal de uitkomsten van een loopbaantraject?

Levert een loopbaantraject nu meer op dan je zelf eigenlijk al weet?

Word je in een loopbaantraject begeleid naar het zoeken van een andere baan?

Hoe bepalen jullie de duur van of het aantal maanden dat we uitrekken voor een traject?

Zijn de kosten van een loopbaantraject fiscaal aftrekbaar?

 

Duurzame inzetbaarheid en coaching

Wanneer zijn een vitaliteitscheck en een vitaal verder traject van toepassing?

Wat is het verschil tussen vitaal verder, een loopbaantraject en een coachingstraject?

Is coaching eigenlijk niet hetzelfde als psychotherapie?

Vergoedt mijn werkgever de begeleiding?

 

Outplacement en Re-integratie

Zijn de outplacement- en re-integratietrajecten uitsluitend individueel?

Eindigt het traject bij een nieuwe baan?

Wat is een transitievergoeding?

Bieden jullie ook groepsoutplacement?

Werken jullie ook vanuit de locatie van een opdrachtgever?

 

Keuze bureau 

Waar moet ik op letten bij de keuze voor een bureau?

Hoe weet je of een bureau kwalitatief goed is?

Welke aanvullende diensten worden geboden?

Begeleiden jullie ook scholieren bij studie- en loopbaankeuze? 

Wat is de missie en visie van Van Dam Loopbaanbegeleiding?

 

Start van een traject

Binnen welke termijn kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden?

Zijn er kosten verbonden aan een kennismakingsgesprek?

Wat is de procedure na een kennismakingsgesprek?

Wat staat er in een offerte?

Rapporteren jullie aan de opdrachtgever?


Wat levert een loopbaancheck op? naar boven

Een loopbaancheck is een korte, maar krachtige analyse van je huidige loopbaansituatie. Je leest hier alles over de loopbaancheck. Kort gezegd analyseren we in één sessie de belangrijkste knelpunten als het gaat om de inhoud, werkomgeving- en cultuur en overige voorwaarden (denk aan reistijd, arbeidsvoorwaarden, etc.) van je baan. We gaan snel de diepte in en vragen gericht door op de knelpunten die je ervaart. Zo belichten we nieuwe invalshoeken. Met deze nieuwe invalshoeken kun je zelf aan de slag of we gaan er samen mee aan de slag in een loopbaantraject. Net wat je kiest en wat bij je past. Na een loopbaancheck kun je eventueel besluiten het loopbaantraject in gaan. Als je daarvoor kiest brengen we het tarief voor de loopbaancheck niet in rekening, maar vervangt deze het gratis kennismakingsgesprek voor het loopbaantraject.

Wat houdt een loopbaantraject nu kort gezegd in? naar boven

Tijdens een loopbaantraject gaan we samen intensief aan de slag met alle aspecten die belangrijk zijn bij keuzes in je loopbaan. Zo scheppen we overzicht en belichten we aspecten waarvan je nog niet wist dat ze bestonden en die belangrijk voor je zijn. In het begin brengen we je persoonlijkheid, kwaliteiten, wensen en voorwaarden in beeld. Daarna brainstormen we zonder belemmeringen en grenzen over jouw meest ideale werksituatie. Richting het einde van het traject kijken we wat hiervan haalbaar is en hoe je hieraan concreet handen en voeten kunt geven. Dit vatten we samen in een profiel (dit is een beschrijving van jou als persoon en je gewenste functie) en een plan van aanpak, waarin concrete acties staan met betrekking tot je loopbaan. Je leest hier alles over de inhoud van een loopbaantraject.

Wat zijn meestal de uitkomsten van een loopbaantraject? naar boven

Dit verschilt per persoon en situatie. En elk geval krijg je helder wie we bent, wat je kunt en wat je wilt. Soms gaat dat proces wat sneller en is het loopbaantraject aanleiding tot concrete stappen, zoals het solliciteren naar een andere baan. Voor anderen is het traject een eerste stap, die een basis legt voor beslissingen op wat langere termijn. Wat ook kan gebeuren is dat je er, na het onderzoeken van andere mogelijkheden, achter komt dat je met een aantal wijzigingen in je huidige baan (in taken, relatie en verbinding met collega’s of werkplek), weer prima verder kunt en merkt dat je motivatie in je huidige baan daardoor terugkeert. In elk geval blijkt altijd dat meer zelfinzicht leidt tot nieuwe mogelijkheden. En of dat nu direct leidt tot grote veranderingen of niet, vaak wordt dit als zeer positief ervaren en draagt het bij aan een groter werkplezier.

Levert een loopbaantraject nu meer op dan je zelf eigenlijk al weet? naar boven

De inzichten die je opdoet in een loopbaantraject zijn deels nieuw en deels bevestigen ze wat je ergens zelf al wist. De meerwaarde die het heeft is dat je leert hoe je je inzichten kunt vertalen naar concrete mogelijkheden en acties. Tijdens een traject word je stapsgewijs stilgezet bij alle aspecten die komen kijken bij het maken van loopbaankeuzes. We halen je met behulp van tools en gesprekken uit je ‘mijmerfase’ en we zetten samen al je gedachten en gevoelens met betrekking tot je loopbaan op een rij. Dit geeft altijd overzicht en inzicht in welke keuzes er te maken zijn en tot het lef om daadwerkelijk iets te veranderen.  

Word je in een loopbaantraject begeleid naar het zoeken van een andere baan? naar boven

Het eerste doel van het loopbaantraject is een goede en grondige heroriëntatie, waarin je een zo compleet mogelijk zicht krijgt op wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Soms wordt al snel in een traject duidelijk welke kant je op wilt, of wil je solliciteren als onderdeel van je zoektocht. Dan denken we graag mee in het vinden van passende vacatures. Volg je het loopbaantraject als particulier dan kun je gratis deelnemen aan 5 van onze arbeidsmarkttrainingen. Hierin krijg je concrete tips, adviezen en trainingen met betrekking tot netwerk- en sollicitatievaardigheden.  

Hoe bepalen jullie de duur van of het aantal maanden dat we uitrekken voor een traject? naar boven

Afhankelijk van welk traject voor jou passend is, bepalen we gezamenlijk het aantal sessies en de duur van een traject. Een loopbaantraject bijvoorbeeld bestaat standaard uit 6 gesprekken, maar is naar wens uit te breiden met meerdere sessies. De tijd dit het inneemt is dan afhankelijk van jouw tijd en ruimte, maar meestal zit er tussen de sessies een periode van 2 of 3 weken. Voor een outplacementtraject en re-integratietraject geldt dat er concreet afspraken gemaakt worden over de duur van het traject, zoals 4, 6 of 9 maanden. Naar aanleiding van een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken we vooraf een inschatting van de duur van je traject en bieden we een voorstel op maat aan.   

Zijn de kosten van een loopbaantraject fiscaal aftrekbaar? naar boven

De kosten van een loopbaantraject zijn voor particulieren helaas niet meer fiscaal aftrekbaar. In 2023 is de fiscale aftrekbaar vervangen door het STAP-budget. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werkenden en werkzoekenden konden een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kon deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Helaas is deze subsidie met ingang van 2024 afgeschaft.

Wanneer zijn een vitaliteitscheck en een vitaal verder traject van toepassing? naar boven

Je leest hier alles over onze vitaliteitscheck en het vitaal verder traject. Kort gezegd is het doel hiervan om met hernieuwde energie verder te kunnen in je huidige baan. Anders dan bij een loopbaantraject is het doel niet primair om je te oriënteren op andere functies en banen. Vitaal verder is gericht op revitalisering. Dit betekent dat we samen inventariseren hoe je zaken in je huidige baan kunt bijsturen om je weer vitaal in je werk te voelen. Aan de hand van een loopbaanheroriëntatieprogramma werken we stapsgewijs aan het verbeteren van je huidige werksituatie. Ook ga je concreet met persoonlijke leervragen aan de slag. De vitaliteitscheck is eigenlijk de verkorte versie. In deze eenmalige maar krachtige sessie brengen we je energiegevers- en vragers in kaart. Op basis daarvan adviseren we je te ondernemen actiepunten. 

Wat is het verschil tussen vitaal verder, een loopbaantraject en een coachingstraject? naar boven

Vitaal verder heeft als doel om met hernieuwde energie verder te gaan in je huidige baan, dus is er niet primair op gericht om andere loopbaanmogelijkheden te onderzoeken. In een loopbaantraject staat heroriëntatie op je loopbaanontwikkeling centraal, door uit te vinden: “Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?” In een coachingstraject werken we gericht aan één of meerdere leervragen of ontwikkelpunten met betrekking tot je loopbaan. Denk bijvoorbeeld aan doelen als assertiever zijn, effectiever functioneren of omgaan met conflicten. Lees hier alles over vitaal verder, hier over ons loopbaantraject en hier over ons coachingstraject.

Is coaching eigenlijk niet hetzelfde als psychotherapie? naar boven

In onze coaching gaan we bezig met je persoonlijke ontwikkeling en leervragen in relatie tot je werk of de rol die je op je werk vervult. Uiteraard is je privé-situatie daarop van invloed, maar in coaching staat het werk centraal. Wij begeleiden je bij meer inzicht in onderliggende (denk) patronen en hoe zich dat vertaalt in gedrag. En hoe je dat positief kunt beïnvloeden. Bij psychotherapie ligt de focus veel meer op dieperliggende (onverwerkte) emoties en op je persoonlijkheid, los van je werk. Als tijdens de coaching blijkt dat je niet verder komt omdat er onderliggende problemen zijn op gebied van je persoonlijkheid of onverwerkte levensgebeurtenissen, dan kan het zijn dat er (eerst) psychotherapie nodig is voordat wij met elkaar aan de slag gaan.

Vergoedt mijn werkgever de begeleiding? naar boven

Wij merken, meer dan ooit, dat werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Voor een organisatie die de veranderende maatschappij aan kan, heb je namelijk wendbare, vitale en gezonde werknemers nodig. Zeker onze vitaliteitscheck, vitaal verder trajecten en coachingstrajecten komen tegemoet aan die vraag. Wij zien daarom vaak dat werkgevers deze geheel of gedeeltelijk financieren voor jou als werknemer. Bovendien hebben bedrijven de mogelijkheid 21% BTW terug te vorderen van de Belastingdienst en zijn er soms andere subsidies en voordelen waar werkgevers gebruik van kunnen maken, zoals de Slim-regeling.

 Zijn de outplacement- en re-integratietrajecten uitsluitend individueel? naar boven

Ja, omdat dit vaak gaat om situaties waarin mensen de veiligheid moeten kunnen ervaren van een persoonlijke benadering. Daarbij past volgens ons één op één begeleiding het beste. Wel is het zo dat tijdens de ‘marktgerichte fase’ (de fase waarbij je weer meer om je heen gaat kijken naar banen) je de begeleiding kan combineren met groepsgewijze arbeidsmarkttrainingen. Deze trainingen volg je wel samen met anderen, omdat blijkt dat er meerwaarde zit in het herkenning vinden in elkaars proces, het van elkaar leren en het gebruikmaken van elkaars netwerk. 

Eindigt het traject bij een nieuwe baan? naar boven

Dat kan, maar hoeft niet. Als je een baan gevonden hebt kun je het resterende traject ook gebruiken voor begeleiding in de nieuwe baan. De begeleiding gaat dan over in jobcoaching. Daarnaast gebruiken wij een unieke garantieregeling. Namelijk dat wanneer je tijdens het outplacementtraject een nieuwe baan vindt en na een contract van maximaal een halfjaar ontslag krijgt of neemt je het resterende deel van je outplacementtraject weer op kan pakken (als je geen gebruikmaakt van de jobcoaching).

Wat is een transitievergoeding? naar boven

Volgens de wet Werk & Zekerheid (WWZ) heeft een werknemer bij onvrijwillig ontslag onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële vergoeding: de transitievergoeding. Deze vergoeding kan de werknemer fiscaal gunstig besteden aan outplacement en/of (om)scholing. Lees hier meer over de transitievergoeding. 

Bieden jullie ook groepsoutplacement? naar boven

Dit behoort tot de mogelijkheden, als een werkgever hiervoor kiest. Bij een reorganisatie, fusie of het opheffen van een afdeling of organisatie, bieden we groepsoutplacement voor meerdere medewerkers van één organisatie. Vaak in het kader van een sociaal plan. Deze outplacementtrajecten zijn groepsgewijs maar kunnen uiteraard ook in combinatie met individuele begeleiding worden afgenomen. 

Werken jullie ook vanuit de locatie van een opdrachtgever? naar boven

In de praktijk bieden we onze ondersteuning meestal vanuit onze locaties in Groningen, AssenDrachten, Zwolle, Hardenberg, Almelo, BarneveldVeenendaal, Amersfoort, Gouda en Sliedrecht. Maar we geven graag trajecten en/of trainingen bij jouw organisatie of een andere geschikte locatie, wanneer dit wenselijk en mogelijk is. Dit overleggen we dan van tevoren.  

Waar moet ik op letten bij de keuze voor een bureau? naar boven

Het is, bij het kiezen van een bureau, slim om te letten op:

  • De manier van werken van het bureau.
Elk bureau heeft een eigen insteek, visie en benadering. Het is belangrijk hierop door te vragen bij een kennismakingsgesprek, om te kijken of je jezelf daarin kunt vinden en of het je aanspreekt. 
  • Klik met de loopbaancoach
Omdat je in de meeste trajecten intensief optrekt met een loopbaancoach raden we je aan bij meerdere bureaus een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen. Zo kun je kijken of de coach qua persoonlijkheid en werkwijze bij je past en of er een klik is.
  • Prijs-kwaliteit
We raden je ook aan om het aanbod en de prijs van verschillende bureaus naast elkaar te leggen om zo te vergelijken bij welk bureau je wat krijgt voor welk bedrag. 

Hoe weet je of een bureau kwalitatief goed is? naar boven

Binnen onze branche kennen we twee brancheorganisaties (OVAL en NOLOC) waarbij je je als loopbaancoach kunt aansluiten. Deze organisaties toetsen of we voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Van Dam Loopbaanbegeleiding werkt altijd volgens de gedragscode van NOLOC, de vereniging voor loopbaanprofessionals.

Welke aanvullende diensten worden geboden? naar boven

In een traject maken we gebruik van diverse aanvullende testen. Denk aan loopbaantesten als de competentietest, beroepskeuzetest en een werkwaardentest. Deze testen zijn onderdeel van je traject en hiervoor brengen we geen extra kosten in rekening. Ter uitbreiding bieden we ook LIFO®TMA®, Energy Drives® en een loopbaanscan. Ook is het mogelijk diverse trainingen te volgen als onderdeel of ter aanvulling op. Samen met je loopbaancoach kijk je naar welke nuttig zijn en bij jouw situatie passen. Lees hier meer.

Begeleiden jullie ook scholieren bij studie- en loopbaankeuze? naar boven

Nee. We richten ons op mensen van 20 jaar en ouder die zijn afgestudeerd, werkzaam zijn of gewerkt hebben. Onze programma's zijn minder geschikt voor scholieren. 

Wat is de missie en visie van Van Dam Loopbaanbegeleiding? naar boven

We vertellen op deze pagina over onze identiteit en drijfveren. Onze werkwijze typeert zich door korte communicatielijnen onderling en met jou als kandidaat of klant. Ook past het bij ons om integer, betrouwbaar en aanspreekbaar te zijn. We werken vanuit een christelijke grondhouding. Dit betekent dat onze coaches een christelijke identiteit hebben. Dit verlangen we absoluut niet van jou als kandidaat of opdrachtgever. We staan juist open voor iedereen die ondersteuning nodig heeft, ongeacht identiteit of achtergrond.

Binnen welke termijn kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden? naar boven

Over het algemeen kan een kennismakingsgesprek al binnen een of twee weken plaatsvinden. Uiteraard hangt dit af van hoe gemakkelijk jouw beschikbaarheid en die van onze coaches matchen. Vooraf aan het kennismakingsgesprek vragen we je je cv of een link naar je LinkedInprofiel te mailen. Zo krijgen we alvast wat inzicht in jouw opleiding en werkervaring. Dit benoemen we ook tijdens het maken van de afspraak. 

Zijn er kosten verbonden aan een kennismakingsgesprek? naar boven

Nee, het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. Na het gesprek kun je zelf de keuze maken wel of niet met ons in zee te gaan. Een kennismakingsgesprek doen we, gezien de korte duur ervan, niet voorafgaand aan een loopbaan- of een vitaliteitscheck. 

Wat is de procedure na een kennismakingsgesprek? naar boven

Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat je het traject in wilt gaan, zijn er twee mogelijkheden:

1. Particulier traject
Je volgt een particulier traject. Dit betekent dat jij als persoon zelf onze opdrachtgever bent en wij een overeenkomst met jou aangaan. In de offerte vind je onder andere afspraken over de duur en inhoud van het traject, vertrouwelijkheid en het tarief terug. Na de start van het traject ontvang je een factuur voor het traject. 

2. Regulier/zakelijk traject
Een regulier/zakelijk traject betekent dat jouw werkgever (of jij als werkgever) betaalt voor het traject. In dat geval is de organisatie waarvoor je werkt onze opdrachtgever en stemmen we, in overleg met jou, een offerte met je werkgever af. Voordat we starten geven jouw werkgever en jij per email via een opdrachtbevestiging een akkoord voor de offerte. Vervolgens ontvangt je werkgever een factuur voor het traject. 

Wat staat er in een offerte? naar boven

In de offerte beschrijven we onder andere de doelstelling van het traject, de duur en de werkwijze. Daarnaast staan in elke offerte afspraken over vertrouwelijkheid van informatie, rapportage en het tarief voor het traject. Op alle offertes zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Van Dam Loopbaanbegeleiding van toepassing.

Rapporteren jullie aan de opdrachtgever? naar boven

De opdrachtgever ontvangt tijdens en/of na afloop van het traject op verzoek een schriftelijk rapportage. Bij re-integratietrajecten zijn rapportages een verplicht onderdeel. Als gecoachte heb je vooraf inzage in de rapportage en geef je akkoord op wat we naar je werkgever sturen. Het komt regelmatig voor dat er op verzoek van de kandidaat en in overleg met de opdrachtgever niet gerapporteerd wordt. Voor outplacementtrajecten en re-integratietrajecten rekenen we voor de rapportages geen extra kosten (de rapportage maakt deel uit van het tarief van het traject). Voor alle overige trajecten wordt per rapportage het tarief van € 150 exclusief 21% BTW in rekening gebracht.


Contact
Wil je meer weten? Stel je vraag via onderstaand formulier en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Of zoek contact met een loopbaancoach in jouw regio.
Vraag vrijblijvend informatie aan:

 
 
 
 
 
 

 

 
Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Bij het invullen van bovenstaand formulier ga je akkoord met onze privacyverklaring

Anderen over ons