‘Open to work??’

7 mei 2024

‘Ik wil geen ‘open to work’ op mijn LinkedIn, dat staat zo hopeloos’, zei ze op besliste toon en eigenlijk begrijp ik haar wel. 

Je zet jezelf ermee in de picture en ze was nog niet zover. Ze was tegen het glazen plafond gebotst, wilde meer maar kwam niet verder en toen werd haar gevraagd te vertrekken. Die boodschap kwam hard binnen. Dit had ze niet verwacht, er werd nu zomaar een keuze vóór haar gemaakt, ze had geen invloed. Ze is een aanpakker pur sang dus solliciteerde ze zich een slag in de rondte en mocht ze op gesprek. En dat viel tegen, ze kwam niet door de eerste ronde en teleurgesteld zat ze tegenover me. “Je neemt de binnenbocht” zei ik tegen haar.

Deze zin heb ik geleerd in de tweedaagse Taal van Transitie van Jacob van Wielink. De transitiecirkel (zie afbeelding) heeft de volgende fases:

  1. Contact en welkom: dit is de fase waarin mensen zich bewust worden van de noodzaak of wenselijkheid van verandering. Het gaat om het openstaan voor nieuwe mogelijkheden en het erkennen van de huidige situatie.
  2. Hechten en veerkracht: in deze fase beginnen mensen zich te hechten aan de nieuwe realiteit en ontwikkelen ze veerkracht om met de uitdagingen van verandering om te gaan. Het gaat om het opbouwen van coping-mechanismen en het vinden van manieren om te gedijen in de nieuwe omstandigheden.
  3. Verbinding en intimiteit: hier draait het om het opbouwen van sterke relaties en het creëren van een gevoel van verbondenheid binnen de nieuwe context. Mensen zoeken naar steun en begrip van anderen en delen hun ervaringen om samen te groeien.
  4. Verlies en afscheid: dit is de fase waarin mensen afscheid nemen van het oude en vertrouwde. Het kan gepaard gaan met emoties zoals ontkenning, weerstand, boosheid of verdriet. Het is belangrijk om deze gevoelens te erkennen en ruimte te bieden voor het rouwproces dat gepaard gaat met het loslaten van het bekende.
  5. Rouw en integratie: hier ervaren mensen het rouwproces van het loslaten van het oude en omarmen ze tegelijkertijd het nieuwe. Het gaat om het integreren van de verandering in hun identiteit en levenservaring, en het vinden van een nieuwe balans.
  6. Betekenisgeven en roeping: in deze laatste fase vinden mensen betekenis in de verandering en ontdekken ze hun roeping of doel binnen de nieuwe context. Het draait om het vinden van persoonlijke vervulling en het benutten van de kansen die de verandering biedt.

Werk aan de winkel

In haar oude baan was het welkom prettig geweest, ze werd fijn ingewerkt en er was ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Ze mocht zich een aantal taken toe-eigenen en daarmee maakte ze het erg passend voor zichzelf. Het bedrijf fuseerde, maar met het team waarin ze werkte lukte het prima om zich aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Er kwam een nieuwe leidinggevende en daar had ze echt een klik mee. So far so good, haar leidinggevende kreeg echter na verloop van tijd een andere baan en twee teamleden vertrokken. Er veranderde veel. Ze solliciteerde op de functie van teamleider en kreeg een nee, zelfs een ‘we denken dat je hier niet past’. Opeens zat ze daarmee in fase 4.

Door direct te gaan solliciteren probeerde ze van fase 4 naar fase 1 te gaan en dat is het nemen van de binnenbocht. Ze kon van ‘verlies’ niet direct weer ‘in contact’ stappen en stond daarmee nog niet ‘open to work’. Er was werk aan de winkel in fase 5 en 6 en dat gaan we samen doen.

Christel van Lunsen 


Anderen over ons