"Jij ook altijd!”

2 februari 2023

Conflicten op het werk leiden naar schatting jaarlijks tot 90.000 ziekmeldingen. Onderlinge irritaties en ergernissen op de werkvloer zijn onvermijdelijk én veelvoorkomend. Je moet samenwerken met een extreem pietluttige collega of je irriteert je mateloos aan die ‘lollige’ collega die continu gezellig loopt te kletsen, en maar nooit een deadline haalt. We herkennen het allemaal wel. Maar wat kun je eraan doen?

Vraag jezelf eerst eens af waarom je zo allergisch reageert. Waaróm stoort het gedrag van de ander je eigenlijk zo? Inzicht in je eigen gedragsstijl en die van je collega’s kan helpen om meer begrip te krijgen en beter samen te werken. Een waardevolle methode die hierbij behulpzaam kan zijn is de LIFO® methode. LIFO® is een afkorting voor Life Oriëntations. Het is een methodiek die inzicht geeft in jouw gedragsstijl. Met een online LIFO® vragenlijst krijg je op een presenteerblaadje wat je kracht is en dus wat jou energie oplevert. Daarnaast ga je begrijpen wat de reden is dat bepaalde personen je energie kosten.

Vier gedragsstijlen

Binnen het LIFO®-model wordt onderscheid gemaakt tussen vier basisgedragsstijlen:

Steungevende / Opgevende stijl (groen)
Je bekijkt je werk en leven vanuit een kwaliteitsbril.

Beheersende / Overheersende stijl (rood)
Je bekijkt je werk en leven vanuit een actiebril.

Behoudende / Afhoudende stijl (blauw)
Je bekijkt je werk en leven vanuit een analysebril.

Meegevende / Weggevende stijl (geel)
Je bekijkt je werk en leven vanuit een harmoniebril.

Iedereen beschikt over de vier stijlen, maar de mate waarin je over die stijlen beschikt en de combinatie van de stijlen, maakt jouw persoon uniek. Elke stijl heeft zijn sterkte, maar ook zijn valkuil en dan wordt je gedrag contraproductief, je sterkte wordt je zwakte. Heb je vooral een Steungevende / Opgevende stijl dan heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan, maar kun je door collega’s al snel worden gezien als iemand die op alle slakken zout legt. De kunst is om je eigen gedragssterktes zoveel mogelijk in te zetten, maar gedrag waar je in doorschiet te temperen. De bazige en actiegerichte Beheersende / Overheersende stijl mag dus af en toe wel even wat gas terugnemen en anderen de ruimte geven.

Ongunstige omstandigheden

De meerwaarde van LIFO® is dat je inzicht krijgt in je gedragsstijl in gunstige omstandigheden, maar ook in ongunstige omstandigheden, dus wanneer je je in een spanning- en conflictsituatie bevindt. In beide situaties kan je gedragsstijl productief, maar ook contraproductief zijn. Het kan zijn dat je in ongunstige omstandigheden ander gedrag laat zien dan als je prettig in je vel zit. Bij een Steungevende / Opgevende stijl, die rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft, zien we in ongunstige omstandigheden weleens uitgesproken dominant Beheersend / Overheersend gedrag, zeker als je onrecht wordt aangedaan. Je gaat dan op de barricades.

Ergernissen zijn er altijd en overal, maar veel mensen laten het vaak te ver komen. Ze spreken ergernissen niet uit en ontploffen uiteindelijk. Dit kan uitmonden in grote conflicten, die kunnen escaleren en een negatieve invloed hebben op het team of zelfs de hele organisatie. Het is net als het sparen van zegeltjes. Lever niet je zegelboekje in als deze bomvol is. Het tijdig uitpraten van ergernissen of conflicten kan veel ellende voorkomen en de LIFO® methode kan hierbij zeker ondersteunend zijn. 

Anderen over ons