Je kans op werk vergroten?

25 augustus 2020

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Bedrijven en ondernemingen zien hun omzet dalen en voor veel werknemers brengt dit onzekerheid met zich mee. Om je kansen op werk te vergroten is het van belang dat je blijft leren en jezelf blijft ontwikkelen. Omscholing kan daarbij een optie zijn. In bijvoorbeeld zorg, onderwijs en ICT zijn de komende tijd veel nieuwe mensen nodig. Ben jij benieuwd of omscholing voor jou een goede optie is? Laat je niet alleen leiden door de kansen op de arbeidsmarkt maar onderzoek ook goed wat bij je past, waar je goed in bent en wat aansluit bij jouw persoonlijke motivatie en wensen. Dan is jouw keuze er één die ook op langere termijn je investering waard is. De overheid heeft subsidie ter beschikking gesteld voor gratis kortdurend loopbaanadvies. Wil je een uitgebreider traject doorlopen, kies dan voor een Loopbaantraject. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid een EVC-traject in te gaan. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt opgedaan. Daartoe wordt op een gestructureerde wijze, samen met jou, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toon je jouw kennis en kunde aan. Dit is heel zinvol als je jezelf verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of als je bij een sollicitatie duidelijk wilt aangeven waar je staat en over welke competenties je reeds beschikt. 

Anderen over ons