Kernkwadranten

20 april 2021

Kernkwadranten is een model dat eigenschappen, leerpunten en gevoeligheden in kaart brengt. Het laat zien waar je goed in bent (kernkwaliteit), waarin je kunt doorslaan (valkuil), wat je te ontwikkelen hebt (uitdaging) en waaraan je irriteert (allergie). Dit model kan je helpen om meer begrip te krijgen voor jezelf én voor de ander. Dat is handig in werk-, maar ook in privérelaties.

Maarten, die een loopbaantraject volgde, deelt de inzichten die dit model hem heeft opgeleverd. Maarten: "Om mijn profiel scherp te krijgen ging ik aan de slag met mijn kwaliteiten en de daarbij horende kernkwadranten. Het benoemen van mijn kernkwaliteiten hielp me om helder zicht te krijgen op wie ik ben: een mensgerichte verbinder, die genuanceerd denkt en open in het leven staat. Een mooi profiel waarin ik mezelf herken.

Met meer compassie kijken naar mezelf

Maar een open houding kan zomaar verzanden in richtingloosheid. En een mensgericht verbinder kan zomaar te meegaand en onherkenbaar worden. Dat zijn valkuilen waarin ik mijzelf (helaas) óók herken, zeker in tijden van stress en vermoeidheid. De realisatie dat die lastige valkuilen niet alleen slechte eigenschappen zijn, maar dat er kwaliteiten onder verborgen liggen, dat vond ik heel verhelderend. Het is dus niet teveel van het slechte, maar juist teveel van het goede: een kwaliteit in overdrive. Dat maakte dat ik met meer begrip en compassie naar mijn eigen tekortkomingen kon kijken. Bijvoorbeeld: “Ja, ik kan soms wat richtingloos zijn, maar daaronder ligt een kwaliteit waardoor ik mensen en situaties open tegemoet kan treden. En dat is nu juist iets wat waardevol is in mijn werk. ”En ik leerde: ik mag werken aan mijn uitdagingen – zelfbewust, doelgericht en confronterend zijn – maar dat gaat niet ten koste van mijn kwaliteiten. Want af en toe de confrontatie aangaan zorgt er bijvoorbeeld juist voor dat mensgerichtheid niet verzandt in anderen pleasen.

Begrip en ruimte voor de ander

Wat vervolgens voor mij nóg een waardevolle eyeopener was, was hoe die kernkwadranten ook binnen de relatie met mijn partner begrip en ruimte konden scheppen. “Opposites attract” – dat geldt voor veel relaties en zeker voor die van mij en mijn vrouw. Mijn vrouw is zelfbewust, doelgericht en besluitvaardig (om maar een paar van haar goede eigenschappen te noemen). Maar dat je elkaars tegenpolen bent, betekent ook dat mijn valkuilen háár allergieën zijn en vice versa. Als ik in mijn valkuil zit – aarzelend of besluiteloos – dan kom ik in haar allergie-zone terecht en schiet zij soms bijna automatisch in háár valkuil: directief en dwingend communiceren. En daar ben ik dan weer allergisch voor. Kortom: een ideaal recept voor conflicten… Het hielp mij enorm om te beseffen dat onder die irritante eigenschappen van de ander kwaliteiten zitten die mijn vrouw en ik juist in elkaar waarderen. Haar daadkracht en uitdagende instelling maken haar mede tot de mooie vrouw die ze is. En mijn mensgerichtheid en genuanceerdheid horen juist bij de man die ze zo op waarde schat. En zo geeft het bezig zijn met de kernkwadranten ook begrip en ruimte in onze relatie.

Je kwaliteiten helder zien. Oog én begrip hebben voor je valkuilen. Werken aan je uitdagingen, zodat je kwaliteiten niet vervormen maar juist optimaal tot hun recht komen. Achter je allergieën de kwaliteiten van de ander leren zien. Daarmee kom je verder, in je werkomgeving én in je privéleven”.

Anderen over ons