Van tegenslag naar groei

1 april 2022

Hoe moeilijke momenten in je leven een voedingsbodem kunnen zijn voor groei. Voor onze kandidaten die een outplacement- of re-integratietraject volgen is dat vaak de confrontatie met de gevolgen van ontslag of ziekte.

Gemiddeld één keer in de twee jaar gebeurt er iets naars in je leven, iets dat je leven opschudt. Voor onze kandidaten die een outplacement- of re-integratietraject volgen is dat vaak de confrontatie met de gevolgen van ontslag of ziekte. Er vallen op die momenten veel zekerheden weg en iemands zelfvertrouwen heeft soms een flinke deuk opgelopen. Tegelijkertijd wordt in zo’n fase vaak echt duidelijk wat ten diepste belangrijk is. Wij begeleiden onze kandidaten bij dit proces van leren omgaan met een veranderde werkelijkheid. Door tijd te nemen voor het gevoel van verlies en te helpen bij het herijken, waarna iemand weer regie kan gaan nemen over zijn of haar loopbaan. Ondanks de tegenslagen die kandidaten ervaren, zie ik dat moeilijke tijden een goede voedingsbodem kunnen zijn om als mens werkelijk van binnenuit te veranderen en te groeien.

In de podcast ‘Gelukkig ben je soms ongelukkig’ vertelt Nele Jacobs (Hoogleraar Levenslooppsychologie van de OU) hoe je tegenslagen in je leven kunt zien als kansen om je leven tegen het licht te houden en de vragen te beantwoorden: Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Juist bij verlies van je baan worden deze vragen heel belangrijk. Het zijn de vragen die ook in onze trajecten centraal staan. Het gaat dan zeker niet alleen over werk. Het zijn levensvragen. Wat wil ik doen en bereiken in mijn leven? Wat maakt mij gelukkig en hoe wil ik betekenis geven aan mijn leven? Ben je bereid daar iets voor te verliezen, om er daarna iets voor terug te krijgen? In de podcast ‘Gelukkig ben je soms ongelukkig’ worden simpele oefeningen aangereikt om met deze vragen aan de slag te gaan.

Henrike Nijhof - loopbaancoach

 

Anderen over ons