Beren op de weg

Ontdek jouw belemmerende patronen en hoe je hiermee om kunt gaan.

Onze belemmerende overtuigingen zijn slechte raadgevers in loopbaankeuzes en bij sollicitatieprocedures. Je vult soms te snel in wat je potentiële werkgever wel of niet denkt, hoe goed je concurrentie is en soms haal je je eigen kwaliteiten omlaag, wat kan leiden tot een gevoel van onzekerheid. In deze training kom je achter deze (soms onbewuste) belemmerende overtuigingen, kijken we naar de oorsprong en ga je zien welke invloed ze hebben op jouw gedrag in het hier en nu. We dagen je uit je eigen belemmerende overtuiging te keren naar een helpende overtuiging. We gaan dit doen dit aan de hand van de Winst-, en Verliesmethode. In deze training ga jij de balans opmaken, krijg je meer zicht op een van jouw hardnekkige belemmerende overtuigingen en krijg je concrete handvaten om met deze belemmeringen aan de slag te gaan.

Duur

De training duurt 1,5 uur.

Locatie

Online training

Kosten

Als je een outplacementtraject of re-integratietraject bij ons volgt dan is de training kosteloos. Particulieren die een loopbaantraject bij ons volgen kunnen gratis deelnemen aan vijf arbeidsmarkttrainingen.

Aanvragen

Bekijk het programma om te zien wanneer en waar de trainingen exact plaatsvinden. 

Anderen over ons